Aura-soma & mandala avond-workshop

Datum Aura-soma: 7 Nov. 2017
Datum Mandala: 8 Nov. 2017
Tijd: 19:30 – 22:30 (2 x drie uur)
Locatie: (Empel)Den Bosch, NL
Taal: English
Aanmelding: Via email (lotus)
prijs: €87,50

Aura-Soma Workshop – 7 November

In essentie zijn wij mensen, levende en bewegende energie. We zijn wezens van licht. Mensen zijn op cel-niveau zelfs bio-photonen; cellen die licht opnemen en afgeven. Bent u zich daarvan al bewust?
Hoe werkt zichtbaar en onzichtbaar licht in ons leven? En waarom is dit zo relevant? Dat is het thema van de Aurasoma workshop.

Vier kleuren waartoe je jezelf diep vanbinnen het meest aangetrokken voelt. Deze kleuren kies je uit de 100-den mogelijkheden in Equilibrium flesjes. Door te ontdekken welke kleuren het meest tot ons spreken, verkennen we de taal van kleuren en leren we onbewust om meer authentiek te zijn; dichter bij onze werkelijke persoonlijkheid. Dit komt doordat deze keuzes voortvloeien uit een oorsprong van innerlijke roeping, en een diep weten. Deze keuzes reflecteren daardoor een zielskeuze- niet een tijdelijke voorkeur. Ze vormen een directe brug naar je persoonlijk potentieel en je geboorterechten als mens; de unieke giften waarmee je bevoorrecht bent op aarde.

In essentie zijn we allemaal wezen van licht – ofwel levens energie

Deze workshop zal geweid worden aan het maken van een koppeling tussen onze persoonlijke ervaring met kleur en je werk. Voor iedereen; maar met name voor leraren, is het essentieel om dit proces te begrijpen. Dit komt omdat je leerlingen hiermee direct kan helpen zichzelf beter te begrijpen, maar ook kan je door jouw leerweg anderen beter ondersteunen om de potentie in zichzelf te ontwikkelen en hun vruchten te delen met de wereld.

flyer link training Aura-soma and mandala
Download de flyer van de vorige Aura-soma en mandala workshop[English].
In de workshop in den Bosch is er een veilige en warme atmosfeer die het mogelijk maakt om gezamenlijk te vertrekken op een bijzonder persoonlijke kleuren-reis.

Mandala Workshop – 8 November

Deze workshop staat ten dienste aan de Aura-Soma workshop. Omdat we mandala’s (geometrische patronen) zullen maken gebaseerd op de kleurencombinaties van de vorige dag. Op de manier waarop de kleuren verschillende licht-frequenties zijn, zijn de verschillende vormen ook als frequenties zichtbaar te maken; als een transcendentale vormloze essentie.
We zullen op deze dag diep in de wereld van de vormen duiken. Daarvoor nodigen we de vormen uit die in ons hart verscholen liggen om zichzelf te tonen op een wit papier. We leren hoe en waar we de kleuren van onze keuze in het beeld kunnen toevoegen.

Een diep persoonlijk proces van visueel “vormgeven” van ons leven speelt zich dan af voor onze ogen. Veel verassingen en onverwachtte inkijkjes in onze persoon geven deze opwindende avontuurlijke tocht kleur, omdat je in korte tijd daarmee zoveel kan leren over jezelf.

group picture workshop mandala
trainer Tatjana Popov met een Mandala groep

Na de analytische toon van de vorige dag, zal deze dag een meer integere natuur hebben. Het zal leiden naar een begrip van hoe je de wijsheid vanuit je ziel kan manifesteren en hoe je deze persoonlijke levenswijsheid in het hier en nu kan brengen.

Voor deze workshop, is aanmelding via email verplicht.