inspirerende uitwisseling Onderwijs visie & toekomst Sierra Leone

Woensdag 31-10-18  19:00 uur

In Samenwerking met MDConsultancy is er op woensdag 31 oktober vanaf 19:00 een inspiratieavond in het Lotus-gebouw. Deze avond –  georganiseerd door Lotus en Abubakarr Bangura-  is in samenwerking met universitaire docenten uit Sierra Leone! De docenten uit dit west-Afrikaanse land zijn in Nederland ivm.  een uitwisselingsprogramma op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven.  Ze hebben hebben daarvoor een prijs gewonnen van hun Nationale overheid.

Iedereen is van harte welkom om deze interactieve avond over samenwerking, uitwisseling onderwijs en inspiratie bij te wonen.