Waarom? – over Lotus

Afgestemd onderwijs en docententraining

De huidige economische, politieke en sociale veranderingen in de maatschappij vragen om een nieuwe visie met betrekking tot het empathisch functioneren van de mens. Daarin speelt een holistische kijk op de totale ontwikkeling van het potentieel van de mens een belangrijke rol aangezien gebleken is dat het ontwikkelen van de ratio alleen niet voldoet.

‘Het hart is de energiebron van de liefde voor het leven. Het kind staat nog onbevooroordeeld vol bewondering open voor de rijkdom van het leven. Een ideaal onderwijssysteem is gericht op het leren ervaren van het leven door ermee te spelen, zich erover te verwonderen, erover na te denken en zo tot een innerlijke zekerheid te komen naast een verstandelijk inzicht.’

Paul de Blot SJ – honorair hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode– column – duurzaamheid gericht onderwijs

21 st century skills

Onderwijs gericht op 21 st century skills geeft studenten tools in handen om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan. 21 st century skills zijn onder andere:
Empathie, Leiderschap, Samenwerken, Betekenisvolle relaties
Eigenwaarde, Autonomie, Innovativiteit, Kritisch denken, ICT-geletterdheid

Permanente Educatie

“Permanente Educatie”, het continue blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden en de reflectie op het eigen handelen tijdens het werk in het eigen vakgebied. Lotus biedt hier een kader voor. Middels “Permanente Educatie” werken (beginnend) leerkrachten aan hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Met trainingen als Focus en de introductie cursus Neohumanistisch onderwijs voorzien we in deze behoefte. De train de trainer voorziet in de bijscholing van trainers.

Juist doordat de leerkracht zich toelegt op zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling en daarover reflecteert, kan hij of zij uitgroeien tot een ondersteunende en succesvolle pedagoog die beschikt over de kwaliteiten:

  • Onderkenning van de onderlinge verbondenheid in de wereld vanuit menselijke liefde.
  • Ecologische waarden en duurzaam denken vanuit verantwoordelijk verwantschap.
  • Actief sociaal en multicultureel bewustzijn.
  • Welwillend en dienstverlenend voor anderen als levensbeginsel.
  • Propageren van ethische waarden in het praktische management.
  • Onderzoek naar verbetering van onderwijsmethodieken.
  • Gezonde leef- en eetgewoontes propageren.
  • Betekenisvolle relaties opbouwen en integere communicatie en een zorgvuldige begeleidingsstijl.