Trainingen

Werk jij vaak met jonge kinderen of hun leraren?

Waarin wil jij het komend jaar het meest groeien als leerkracht of trainer? Kunnen wij je voeden bij de persoonlijke groei die je nodig hebt om stralend voor een groep te staan? Wat is er nodig om de beste versie van jezelf te worden? Lotus-training is er voor jou!

Focus Training

De “Focus training” is een aaneengesloten reeks trainingen van Lotus die een basis legt om als leraar vanuit wijsheid te kunnen handelen in je eigen vakgebied. Het doel van de training is het actief ontwikkelen van empathische en altruïstische kwaliteiten (21-st century skills), zodat een positieve impuls geboden kan worden aan de uitdagingen van de hedendaagse maatschappij. ‘Welke rol kan ik richting de toekomst pakken?’ De training is gericht op zelfbewustwording en vergroot het relationeel bewustzijn.

Lees meer

Regenboog programma

Het“Regenboog programma” is een aaneengesloten reeks van 10 geaccrediteerde trainingen van Lotus gericht op leerkrachten Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van peuters [2-4 jaar] en jonge schoolgaande kinderen [4-6 jaar]. Qua doelgroep is dit programma dus vergelijkbaar en gelijkwaardig met bekendere programma’s als Kaleidoscoop en Piramide.

VVE is bedoeld voor doelgroepkinderen van circa 2 tot 6 jaar.Kinderen die in aanmerking komen voor VVE worden ‘doelgroepkinderen’ genoemd. Het piramide programma is gericht op ondersteuning en educatie van kinderen van die leeftijd met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand die het gevolg zijn van ongunstige factoren zoals bijvoorbeeld de thuisomgeving. Het doel is de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Voorbeelden van zaken die aanbod komen zijn Taalontwikkeling, Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling leren tellen en beginnende rekenvaardigheid.

Lees meer…

Ouderschapstrainingen

Een aantal trainingen om ouders van nu handvaten en meer begrip te geven over de processen waarmee hun jonge kinderen worstelen tijdens het opgroeien. Wat zijn de verschillen tussen hoe u en een jong kind de wereld waarneemt. Wanneer wordt het vermogen tot ….. ontwikkeld;  en hoe kan ik mijn kind daarbij het beste ondersteunen? Veel vragen van u zullen in deze trainingen behandeld worden; en belicht vanuit een nieuw humanistisch perspectief.