Jongerenprojecten door Lotus

Iedere jongere verdient een positief toekomstperspectief en de mogelijkheid voor het leveren van een constructieve bijdrage aan zijn leefwereld. Onderwijs heeft hiervoor voorlopig geen passende oplossingen – en jongeren staan vaak met lege handen en een gevoel van onrecht.

Lotus ontwikkelt jongerenprojecten, trainingen en activiteiten voor zelfbewustwording, eigenaarschap en democratisch burgerschap in Den Bosch met jongeren van 15 tot 30 jaar. Dit is niet het zoveelste idee dat ‘iets voor jongeren’ wil doen. Vanuit de gedachte dat jongeren niet nodig hebben dat er iets voor hen wordt gedaan – ze kunnen en weten immers prima zelf wat er nodig is, en wat er nu nog niet goed gaat.

Maar wat ontbrak is door jongeren-vragen gestuurde ondersteuning en een aanbod van projecten waarin jongeren maatschappelijke betrokkenheid en eigenaarschap kunnen tonen en dat ontwikkelen- en die zijn te vinden aan de Rijnstraat in Den Bosch.

Als training bijvoorbeeld met creatief werken met muziek, expressie en technieken uit beeldende kunst aan kritisch denken, inlevingsvermogen, daadkracht, veerkracht en reflectie. Creativiteit, muziek en kunst verrijken hierin het denken en het gevoel en inspireren flexibeler handelen. Dat kan gebruikt worden effectief aan eigen doelen te werken, en verandering te realiseren met hulp van een coach of mentor…of juist door zelf mentor te zijn of een training te volgen.

mindmap Lotus jongerenproject
Internationale kader
Naast de mogelijkheden bij Lotus in Den Bosch liggen er ook kansen voor het ontwikkelen van betrokken wereldburgerschap door deelname internationale jongeren projecten en vrijwilligerswerk in samenwerking met organisaties zoals 7-elements en travel inventive Er liggen daarmee kansen in uitdagende projecten in landen als Argentinië, India, Peru, Roemenië en Engeland.

Er wordt gewerkt vanuit de drie belangrijkste doelen uit de Europese Jongerenstrategie 2019-2027:
Betrekken – Engage
Voor een goed functionerende democratie en samenleving in de bredere zin is het van belang om naar jongeren te luisteren, hen sterker te maken en hen op een betekenisvolle manier te betrekken bij de maatschappij. Hiervoor is het belangrijk dat jongeren de kans krijgen om te leren participeren; dat ze daadwerkelijk deelnemen aan besluitvormingen en ondersteund worden in actieve participatie.

Versterken – Empower
Empowerment van jongeren betekent dat zij worden aangemoedigd om hun eigen leven in hand te nemen. Jongeren te ondersteunen en te empoweren, zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen en in praktijk kunnen brengen.

Samenbrengen – Connect
Banden, relaties en uitwisseling van ervaring zijn van wezenlijk belang voor solidariteit en de toekomstige ontwikkeling van de maatschappij, samenwerking, culturele en maatschappelijke activiteiten Hierdoor krijgen jongeren kansen om:

  • Persoonlijke, sociale en burgerschapsvaardigheden op te doen;
  • Kritisch en creatief denken te ontwikkelen;
  • Hun inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te vergroten;
  • Actieve burgers te worden.

Aankomende Evenementen

  • Geen evenementen in deze categorie