Regenboog Programma

Het“Regenboog programma” is een aaneengesloten reeks van 12 geaccrediteerde trainingen van Lotus gericht op leerkrachten Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) van peuters [2-4 jaar] en jonge schoolgaande kinderen [4-6 jaar]. Qua doelgroep is dit programma dus vergelijkbaar en gelijkwaardig met bekendere programma’s als Kaleidoscoop en Piramide.

VVE is bedoeld voor doelgroepkinderen van circa 2 tot 6 jaar.Kinderen die in aanmerking komen voor VVE worden ‘doelgroepkinderen’ genoemd. Het piramide programma is gericht op ondersteuning en educatie van kinderen van die leeftijd met een risico op taal- en ontwikkelingsachterstand die het gevolg zijn van ongunstige factoren zoals bijvoorbeeld de thuisomgeving. Het doel is de kansen op een goede schoolloopbaan voor deze kinderen te vergroten. Voorbeelden van zaken die aanbod komen zijn Taalontwikkeling, Motorische ontwikkeling, Sociaal-emotionele ontwikkeling leren tellen en beginnende rekenvaardigheid.

Het Regenboog programma is opgedeeld in een twaalftal modules van elk 2,5 uur:
Module 1 – Introductie Regenboogprogramma
Module 2 – De genormaliseerde groep
Module 3 – Zintuiglijk- en intellectueel materiaal
Module 4 – Montessori zintuiglijke- en intellectuele ontwikkeling I
Module 5 – Montessori zintuiglijke- en intellectuele ontwikkeling II
Module 6 – Bewegingsspellen en lichamelijke ontwikkeling I
Module 7 – Cirkeltijd
Module 8 – Creatieve werkvormen
Module 9 – Kennis van ontwikkeling van de bestaansniveaus
Module 10 – Sociaal emotionele ontwikkeling en begeleiding van ouders (groeigesprekken)
Module 11 – Bewegingsspellen en lichamelijke ontwikkeling II
Module 12 – Ontwikkelingsprogramma VVE

voor wie
Pedagogisch medewerkers met een afgeronde VVE-basistraining

opbouw
12 interactieve modules training van 2,5 uur in groepsbijeenkomsten
maximaal 15 deelnemers
individuele coaching
2 tot 4 uren thuisstudie per module

Locaties
Op onze trainingslocaties in Den Bosch – daarnaast is deze reeks in overleg ook als Incompany training in uw organisatie af te nemen.

Deze trainingen zijn vrijgesteld van BTW
Lesmateriaal is inbegrepen
kosten
€1361,-

Nieuwe reeks Regenboogtrainingen start 8 jan. 2020

Aankomende Evenementen

  • Geen evenementen in deze categorie