Home – Educatie

Hoe kunnen we de kinderen van nu voorbereiden op een wereld vol dynamiek en banen die nu nog niet bestaan? Om op deze vraag en de maatschappelijke veranderingen te kunnen anticiperen is in Den Bosch sinds 2015 een training en kenniscentrum gestart met de specialisatie onderwijsvernieuwing. Als drijvende kracht een gevoel van noodzaak en urgentie omdat kinderen nu meer dan ooit toekomstgericht onderwijs nodig hebben.
Welke beroepen er bij komen en welke verdwijnen, is niet te voorspellen. Wel weten we dat de de maatschappij en de arbeidsmarkt door toenemende technologisering en informatisering snel blijft veranderen. Dat vraagt om mensen die flexibel en ondernemend zijn en een groot probleemoplossend vermogen hebben.Dat vraagt om onderwijs gericht op de situatie in de 21e eeuw.

Van de kinderen die nu waar ook ter wereld naar de basisschool gaan, krijgt twee derde een beroep dat nu nog niet bestaat. Een derde van de nu benodigde vaardigheden zal worden vervangen door nieuwe (‘The Future of Jobs’ Jan-2016).

Educatie (Latijn: educere, wegleiden uit onwetendheid, opvoeden) (wikipedia)