Lotus training,

bestaat om de wereld ’n stukje mooier en liefdevoller te maken.
Lotus levert daarom een bijdrage aan een wereld met betere educatie,
en Lotus leidt daarom trainers, leraren, ouders en kinderen op
met 21e eeuws onderwijs, gericht op wijsheid, veerkracht en persoonlijke groei.

Voor een hoopvolle toekomst in een harmonische wereld,
omdat onze kinderen het beste onderwijs nodig hebben,
omdat iedere levensvorm een goede toekomst verdient,
omdat we daar als mens aan willen werken.

Inspiratie om in actie te komen door stil te staan.


“Wie wezenlijk wil veranderen, moet eerst geestelijk en lichamelijk tot stilstand komen” – Joke Hermsen