Blog

De keuze voor onze Areas of Change

‘Op weg naar een betere toekomst’. Een grote, brede ambitie. En tegelijkertijd is het simpeler dan het lijkt. Iedere beweging is er één, iedere stap is er één.
Vandaar ook: een betere wereld begint bij jou. Én, een betere wereld maken we samen. Samen kom je makkelijker in beweging en zet je ook al snel meer stappen vooruit. De Areas of Change geven richting aan deze stappen.

Gezond Leven
Door aandacht te besteden aan Gezond Leven zorg je voor veerkrachtige generaties die preventief inzetten op een gezond lijf en een stabiele geest. Zo ben je toegerust op de fysieke en mentale uitdagingen waar we als samenleving voor komen te staan. Daarnaast komen mensen weer meer in hun eigen kracht te staan wanneer ze weten wat ze zélf kunnen doen om gezond te blijven. Gezondheid wordt zo iets van ons allemaal, en niet alleen het domein van zieken en ziekenhuizen.

Groene Toekomst
Om gezond te blijven, is er wel een gezonde omgeving nodig, die ook in de toekomst nog in onze behoeften kan voorzien. Oftewel, een Groene Toekomst. Evenwicht tussen mens, dier en plant. Weer samenwerken met de natuur, in plaats van alles naar de hand van de mens zetten. Dit vraagt om veranderingen in voedselproductie en natuurbeheer. Er gebeurt al veel op dit gebied. Binnen deze Area of Change brengen we kennis, ervaring en bestaande projecten bij elkaar, zodat het steeds meer gemeengoed wordt.

Eerlijk Ondernemen
Onderdeel van onze leefomgeving is ook hoe we werken, produceren en consumeren. Eerlijk Ondernemen stuurt aan op duurzame productie met respect voor grondstoffen, bewust consumeren, en werken met en voor elkaar in plaats van ieder voor zich. Voorzien in je eigen levensonderhoud op een manier die ook je sociale en natuurlijke omgeving dient.

Bewust Ontwikkelen
Dit alles vraagt iets van het individu op het gebied van zelfbewustzijn en mindset. Daar komt Bewust Ontwikkelen bij kijken. Hierbij kun je denken aan het integreren van bepaalde waarden, kennis en vaardigheden in opvoeding en onderwijs. Maar ook aan het leren omgaan met uitdagingen en ongemak, het denken in mogelijkheden en oplossingen in plaats van problemen, of het verbinden met een groter doel. Bewust Ontwikkelen draagt zo bij aan zelfkennis, handelsvermogen authenticiteit en zingeving.

Creatieve Verbinding
Je Bewust Ontwikkelen ten behoeve van en toewerken naar een Gezond Leven, een Groene Toekomst en een Eerlijke Economie doen we bij voorkeur niet alleen. En het hoeft ook geen bloedserieuze, saaie aangelegenheid te zijn. Wanneer we werken vanuit Creatieve Verbinding maken we gebruik van de kracht van beelden, verhalen en andere creatieve uitingsvormen, en de energie en rijkdom die ontstaat wanneer verschillende mensen en culturen bij elkaar komen.

Onderling verbonden
De Areas of Change hebben allemaal raakvlakken met elkaar en zijn allemaal in meer of mindere mate van elkaar afhankelijk. Samen vormen ze een routekaart naar een mooier morgen. Vanuit dit besef streven wij ernaar op al deze gebieden stappen te zetten, hoe groot of klein ook. Vooruitgang op het één is immers niet compleet (en soms zelfs niet mogelijk) zonder vooruitgang op het ander. We hebben elkaar nodig, in een proces van continue ontwikkeling, om het complete plaatje te zien en te realiseren. Doe je mee?