Over Lotus

Kijken naar de mens als geheel

We staan samen, als samenleving en als mensen, voor uiteenlopende uitdagingen op sociaal, emotioneel, economisch en ecologisch vlak.

De afgelopen jaren is veel aandacht geweest voor de intellectuele, rationele ontwikkeling van de mens. Dit heeft ons veel gebracht op het gebied van technologie en andere ‘mentale’ kennisvlakken. Anderzijds voelen veel mensen ook dat er in die benadering iets mist.

In alle lagen van het onderwijs komt dan ook steeds meer de roep om aandacht voor de mens als geheel, niet alleen de prestaties. Of dat nu in de vorm van 21ste eeuwse vaardigheden en ‘soft skills’, ‘psychologie in het onderwijs’, of de vraag om meer zelfbewustzijn en betrokken burgerschap is.

Daarnaast zijn de gevolgen van een overwegend rationele ontwikkeling terug te zien in een maatschappij die sterk gericht is op materiële zaken en op het individu. Dit gepaard met een economie die gericht is op voortdurende groei, vaak ten koste van de natuurlijke omgeving. Ook worden de vruchten van die groei lang niet altijd eerlijk verdeeld.

Behoefte aan verandering

Er is een menselijke behoefte aan bredere ontwikkeling: niet alleen het aanscherpen van onze geest, maar ook aandacht voor het lijf, voor het hart, voor het vormgeven van een duurzame en eerlijke economie, voor het veranderen van onze relatie met onze sociale en natuurlijke omgeving.

Deze visie op wat er nodig is voor de mens komt niet uit de lucht vallen. Wij vinden onze roots in Neohumanisme, waarin Universele Liefde een grondwaarde is en persoonlijke ontwikkeling altijd hand in hand gaat met een bijdrage willen leveren aan onze omgeving.

Zelfbewustzijn als basis voor verandering

Zelfbewustzijn is een noodzakelijke voorwaarde bij de individuele, maatschappelijke en wereldwijde veranderingen waar we voor staan. Wie ben ik, wat is mijn rol als mens, wat is mijn plek in het grotere geheel? Wat heb ik te bieden en wat heb ik nodig om daar uiting aan te geven? Met welke waarden identificeer ik mij en hoe draag ik deze uit?

Een basis in zelfbewustzijn biedt een anker in een snel veranderende, veeleisende maatschappij. Tegelijkertijd geeft het handvatten om op jouw eigen manier te groeien en je omgeving daarin mee te nemen en ‘op te tillen’.

Daarbij is er ook behoefte aan bewustzijn en vaardigheden op moreel vlak (hoe verhoud ik mij tot de ander, hoe behandelen we elkaar), op het vlak van de ecologie (hoe gaan we om met onze natuurlijke omgeving) en de economie (wat mag er veranderen en wat zijn de mogelijkheden om op een duurzame en gelijkwaardige manier te voorzien in onze levensbehoeften).

“In every community there is work to be done. In every nation, there are wounds to heal. In every heart there is the power to do it.”

Marianne Williamson

Persoonlijke én maatschappelijke groei

Vanuit deze gedachte richten onze trainingen en events zich dan ook niet alleen op persoonlijke ontwikkeling, maar ook op de ideeën, kennis en vaardigheden die nodig zijn om verandering op grotere schaal te weeg te brengen. De focus ligt op Bewust Ontwikkelen, Gezond leven, een Groene Toekomst, Eerlijk Ondernemen en Creatieve verbinding.

Ieder mens heeft de mogelijkheden om verandering teweeg te brengen op kleine of grotere schaal. Daarom richten wij ons op een zo breed mogelijk publiek, voor onder meer de mensen die het onderwijs willen vernieuwen, ouders die bezig zijn met de ontwikkeling en toekomst van hun kinderen, jongeren die hun toekomst positief willen vormgeven, en toekomstdenkers binnen ecologie, economie en cultuur.

Areas of Change

Uit onze kijk op onderwijs en op persoonlijke & maatschappelijke ontwikkeling volgt de ambitie om inspiratie, kennis en vaardigheden aan te bieden op de volgende gebieden:

Gezond Leven

Bewust onwikkelen

Eerlijk Ondernemen

Groene Toekomst

Creatieve Verbinding

Samen kom je verder!

Samenwerkingen

Lotus werkt zeer nauw samen met Zonnelicht, de kinderopvang en BSO op onze campus, waar al jaren trainingen worden gegeven over de ontwikkeling van jonge kinderen op verschillende vlakken. Lotus is onder andere ontstaan vanuit de wens om deze kennis en ervaring breder te gaan delen. Daarnaast worden warme contacten onderhouden met internationale projecten met een verwante missie.