Areas of Change

Essenties van bewuste ontwikkeling

Uit onze kijk op onderwijs en op persoonlijke & maatschappelijke ontwikkeling volgt de ambitie om inspiratie, kennis en vaardigheden aan te bieden op de volgende gebieden:

Gezond Leven

Over lichamelijke en mentale gezondheid voor iedereen, als basis voor zowel persoonlijke groei als voor (het vergroten van) ons algemeen welzijn als samenleving.

Met onder andere:

 • Lezingen over preventie en herstel van verschillende klachten
 • Workshops rondom voeding en kruiden
 • Informatieavonden over de mogelijkheden in de buurt (aanbod van zorgverleners, hoe zij werken en waarvoor je bij hen terecht kunt)

Bewust Ontwikkelen

Over het ontwikkelen van (onderwijs voor) de mens als geheel: lichamelijk, zintuiglijk, intellectueel, creatief, intuïtief en spiritueel.

Met onder andere:

 • Trainingen voor onderwijspersoneel
 • Cursussen voor ouders over opvoeding en het ondersteunen van hun kinderen in hun ontwikkeling
 • Workshops persoonlijke ontwikkeling (bijvoorbeeld over leiderschapsvaardigheden, leven naar je waarden, of het ontwikkelen van zelfbewustzijn en intuïtie

Creatieve Verbinding

Over de waarde van kunst, creativiteit en spel voor persoonlijke expressie, verbeelding en verbondenheid, en als manier om vreugde en wijsheid te verspreiden. Over de enorme rijkdom van de diversiteit aan culturen, en het vergroten van wederzijds respect.

Met onder andere

 • Workshops in verschillende creatieve uitingsvormen
 • Projecten waarin kunst wordt gemaakt om te delen met onder andere ouderen of ziekenhuizen
 • Training in Storytelling als manier om kennis en wijsheid door te geven
 • Uitwisseling van en kennismaking met uiteenlopende culturen en hun wijsheden en gewoontes

Groene Toekomst

Over het transformeren van de relatie met onze omgeving, door bewustwording van de gevolgen van onze manier van leven, en vooral ook van de mogelijkheden om het anders te doen.

Met onder andere

 • Workshops over permacultuur & voedselbossen
 • Informatieavonden over duurzame energie en alternatieve bouwmethoden
 • Inspiratieavonden over bewust consumeren & recyclen

Eerlijk Ondernemen

Over de noodzaak en de mogelijkheden om onze economie en ons werkende leven anders in te richten, met onder andere meer aandacht voor het collectieve welzijn, voor een eerlijker verdeling en toekomstbestendige productie.

Met onder andere

 • Workshops over sociaal en duurzaam ondernemen
 • Bewustwording van ongelijkheid en verdeeldheid en hoe dit tegen te gaan
 • Workshops over het ontdekken en inzetten van jouw persoonlijke talenten binnen eerlijk ondernemen