Aankomende Trainingen

two young people in isolation
foto van Lotus gebouw
Bewuste Start - Ouderschapstrainingen
Bewuste Start - ouderschapsavonden
4 avonden - Maart-April 2021

Trainingen om ouders van nu handvaten en meer begrip te geven over de processen waarmee hun jonge kinderen worstelen tijdens het opgroeien. Hoe kan je daar mee omgaan? Wat zijn de verschillen tussen hoe u en een jong kind de wereld waarneemt. Wanneer wordt het vermogen tot ….. ontwikkeld; en hoe kan ik mijn kind daarbij het beste ondersteunen? Veel vragen van u zullen in deze trainingen behandeld worden; en belicht vanuit een nieuw perspectief.

Focus trainingen
Focus Trainingen

Reeks van 8 trainingen
Maart- Nov 2021

De Focus training voor leraren legt een basis te kunnen doceren vanuit wijsheid. Iedereen heeft een natuurlijke behoefte aan groei. Op individueel niveau hebben we behoefte om onszelf volledig uit te drukken door werk, beweging, gevoel, scheppen, denken, reflecteren, beslissingen nemen enzovoorts, om geluk te ervaren. Deze behoefte aan geluk is de belangrijkste drijfveer in het leven; en kan door materieel bezit niet vervuld worden.

#partysolation
Jongerenprojecten door Lotus
Lotus-gebouw-small
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Waarom? – over Lotus

Afgestemd onderwijs en docententraining

De huidige economische, politieke en sociale veranderingen in de maatschappij vragen om een nieuwe visie met betrekking tot het empathisch functioneren van de mens. Daarin speelt een holistische kijk op de totale ontwikkeling van het potentieel van de mens een belangrijke rol aangezien gebleken is dat het ontwikkelen van de ratio alleen niet voldoet.

‘Het hart is de energiebron van de liefde voor het leven. Het kind staat nog onbevooroordeeld vol bewondering open voor de rijkdom van het leven. Een ideaal onderwijssysteem is gericht op het leren ervaren van het leven door ermee te spelen, zich erover te verwonderen, erover na te denken en zo tot een innerlijke zekerheid te komen naast een verstandelijk inzicht.’

Paul de Blot SJ – honorair hoogleraar Business Spiritualiteit Nyenrode– column – duurzaamheid gericht onderwijs

21 st century skills

Onderwijs gericht op 21 st century skills geeft studenten tools in handen om met de uitdagingen van de toekomst om te gaan. 21 st century skills zijn onder andere:
Empathie, Leiderschap, Samenwerken, Betekenisvolle relaties
Eigenwaarde, Autonomie, Innovativiteit, Kritisch denken, ICT-geletterdheid

Permanente Educatie

“Permanente Educatie”, het continue blijven ontwikkelen van kennis en vaardigheden en de reflectie op het eigen handelen tijdens het werk in het eigen vakgebied. Lotus biedt hier een kader voor. Middels “Permanente Educatie” werken (beginnend) leerkrachten aan hun eigen kwaliteiten en vaardigheden. Met trainingen als Focus en de introductie cursus Neohumanistisch onderwijs voorzien we in deze behoefte. De train de trainer voorziet in de bijscholing van trainers.

Juist doordat de leerkracht zich toelegt op zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling en daarover reflecteert, kan hij of zij uitgroeien tot een ondersteunende en succesvolle pedagoog die beschikt over de kwaliteiten:

  • Onderkenning van de onderlinge verbondenheid in de wereld vanuit menselijke liefde.
  • Ecologische waarden en duurzaam denken vanuit verantwoordelijk verwantschap.
  • Actief sociaal en multicultureel bewustzijn.
  • Welwillend en dienstverlenend voor anderen als levensbeginsel.
  • Propageren van ethische waarden in het praktische management.
  • Onderzoek naar verbetering van onderwijsmethodieken.
  • Gezonde leef- en eetgewoontes propageren.
  • Betekenisvolle relaties opbouwen en integere communicatie en een zorgvuldige begeleidingsstijl.

Trainers & veranderaars


Ada Merz
Ellen van Tuijl

Lisette Smulders

Marcus Bussey
didi anandadevapriya profile picture
Denise Deshaies
picture of face from Satya Tanner
Satya Tanner

John Dakpo

Tatjana Popov

Jolanda Deken

Tonke Kuijt
Kate Kazony
Yolande koning

Aanbevelingen

Letter of Recommendation for Lotus Training

Lotus training,

bestaat om de wereld ’n stukje mooier en liefdevoller te maken.
Lotus levert daarom een bijdrage aan een wereld met betere educatie,
en Lotus leidt daarom trainers, leraren, ouders en kinderen op
met 21e eeuws onderwijs, gericht op wijsheid, veerkracht en persoonlijke groei.

Voor een hoopvolle toekomst in een harmonische wereld,
omdat onze kinderen het beste onderwijs nodig hebben,
omdat iedere levensvorm een goede toekomst verdient,
omdat we daar als mens aan willen werken.

Inspiratie om in actie te komen door stil te staan.


“Wie wezenlijk wil veranderen, moet eerst geestelijk en lichamelijk tot stilstand komen” – Joke Hermsen